055-7370026

Sinds Juli 2014 is er subsidie om sociale huurwoningen energie zuiniger te maken.

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

De rijksoverheid stelt 400 miljoen euro subsidie beschikbaar voor verhuurders om huurwoningen energiezuiniger te maken. De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) loopt van 1 juli 2014 tot eind 2017 en kan alleen gebruikt worden voor woningen in de in de gereguleerde huursector (kale huurprijs maximaal 699,48 euro; prijspeil 2014). Meer informatie over de regeling vindt u op www.rvo.nl.

Beter energielabel

De subsidie is alleen beschikbaar als een huurwoning minstens drie stappen beter wordt op de ladder van het energielabel (dus bijvoorbeeld van F naar C), waarbij een corporatiewoning minstens label B moet bereiken en een particuliere huurwoning minstens label C. U kunt het energielabel van uw woining checken op http://energielabel-checker.rvo.nl.

Wat kan ik doen als huurder?

Als huurder kunt u uw verhuurder vragen uw huurwoning energiezuiniger te maken en hem daarbij attenderen op de subsidie. Normaliter zal tegenover een comfortabelere woning met lagere energielasten een huurverhoging staan. De Woonbond geeft praktische tips over hoe u hierover goede afspraken met uw verhuurder kunt maken. Lees meer op www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/step.

Energiebespaarfonds huursector

Voor het einde van 2014 zal ook een Energiebespaarfonds voor de huursector worden gelanceerd. Dit fonds is toegankelijk voor zowel de gereguleerde als de vrije sector. De leningen uit dit energiebespaarfondszullen te combineren zijn met de STEP-subsidie.

Milieu Centraal

 

 

 

 

( Bron Milieu Centraal)